"Als ik voorstel haar aan te raken zegt ze: " Is goed. " Maar ik voel iets anders..
Bij navraag vindt ze het eng. En spannend. Maar dat vind ze stom om te zeggen. Ze vertrouwt me immers toch?
Door het te benoemen, komt er ruimte en mag ik gevoelsmatig dichterbij komen, kan ik haar ook aan gaan raken."

Anders gaat ze het op wilskracht doen en niet samen met haar, maar over haar heen.
Eigenlijk gaat ze dan over haar eigen grens heen en laat zich "op kracht, omdat ze vindt dat het moet" door mij aanraken.

Zijzelf is er dan gevoelsmatig niet meer bij en kan dus ook onvoldoende haar echte grenzen voelen. 
En  kan ze mij dus ook niet aangeven wat goed voor haar is en niet.
Hoe vaak is dat niet eerder in haar leven gebeurd??

Door het te mogen en kunnen zeggen dat iets spannend of eng is, komt er meer verbinding en meer samen.
Het gaat immers niet om het “aanraken” als gegeven
Het gaat erom dat ze via het aanraken verbinding krijgt met zichzelf.

Soms moet ze huilen en vindt dat suf.
De tranen komen, maar nu zijn het andere tranen, niet van onmacht of boosheid, maar van verdriet en gemis. 

Is veel dieper;
Tranen van binnenuit.

 

Aanraking binnen de haptotherapie

Een onderdeel van haptotherapie is aanraken.
Het is geen massage maar een verbinding leggen via mijn hand op de huid van de ander.

Dit aanraken is bedoeld om op een diepere laag verbinding te voelen.
In eerste instantie verbinding met jezelf, immers door aangeraakt te worden voel je jezelf.
Maar je voelt ook die ander, hoe de ander je aanraakt.
Of het prettig is of niet, met welke intentie: liefdevol, totaal, puntig, aanwezig, hard, zacht, bewegend, stil, koud, warm.
En hoe reageerje er op: laat je het gebeuren, ben je actief, welke gemoedsbeweging ervaar je?

Veel mensen die ik spreek geven aan dat ze hun lichaam ervaren tot het middenrif ongeveer en wat eronder zit, voelen ze alleen als het pijn doet. Dat is uiteindelijk toch heel jammer want het lijf is een goede raadgever.

Door mensen aan te raken krijgen ze meer verbinding met de rest van hun lichaam, met zichzelf en hun gevoel.
Je gaat dus jezelf meer ervaren, meer luisteren naar de signalen die je lichaam afgeeft.

Of het nu gaan om een ontmoeting met iemand, een kruispunt in je leven of een belangrijke keuzes die je moet maken,
je gevoel is een belangrijke waarheid bij dit soort processen.

 

 

Aanraken gebeurt echter niet alleen bij het directe huidcontact.
Je kunt je ook laten (aan)raken in een intiem gesprek, tijdens het luisteren naar mooie muziek, een mooie film een goed boek.
Momenten dat je meebeweegt en resoneert op wat je hoort ziet voelt of ruikt.
Mooie momenten.

Deze mooie momenten zijn er ook tijdens een Time Out, als je écht verbinding met elkaar hebt.
Als je écht voelt dat er beweging komt  waar je zo'n tijd stil hebt gestaan.
Of andersom; als je stil mag staan waar er altijd beweging is geweest.

En je op die weg mogen begeleiden vind ik een groot voorrecht.
Niet altijd een makkelijke weg, maar wel één met verdieping, meer inzicht, meer verbinding met jezelf én anderen.

Heb je vragen of wil je iets zeggen over deze blog, schroom niet!
Stuur me een maitje. Ik geef je binnen een paar dagen antwoord.

Hartegroet,

 Anneke         

Toen ik voor het eerst van haptonomie/haptotherapie hoorde, dacht ik: "pfff wat een vaag gedoe zeg.
Ervaren, voelen, emoties, aanraken"

Ik kom uit een gezin van echte doeners waarin het motto was: Niet lul... maar poetsen. Over je gevoel werd niet (zo) gepraat.
Je deed wat er gezegd werd. We waren "doe maar gewoon, want dan doe je al gek genoeg" gezin.

 

 

 

Een van mijn collega's fysiotherapie was bezig met de opleiding voor haptonomie
Iets triggerde me in zijn verhalen en ik vroeg hem mij een behandeling te geven.
Een wereld ging voor me open...de zorg en aandacht waarmee ik " aan" geraakt werd was zo intens! Zo had ik het nog nooit gevoeld.

Daar wilde ik meer van weten!

Dat is de start geweest van mijn haptotherapie loopbaan en het is nu -32 jaar verder -nog steeds voor mij het allerleukste en - mooiste vak van de wereld.
Het wordt alleen maar intenser, boeiender en inspirerender.

Vaag? Welnee het is zo duidelijk als het maar zijn kan. Alleen de naam tja, daar valt wel het een en ander over zeggen. 

 

                           

Leven is samenleven

Je leeft tussen en met andere mensen.

Je ontwikkelt je in je leven door je verbale én nonverbale communicatie, hoe je omgaat met andere mensen,
hoe je ouders je hebben opgevoed, welke handvaten ze je mee hebben gegeven en wat niet.

Of het veilig was vroeger, en liefdevol, of er interesse in jouw welzijn. Welke boodschap kreeg je mee van thuis?
Was er voldoende begrenzing?

Je vriendjes, vriendinnetjes op school en later in werk, studie, allle onmoetingen die je in je leven hebt, doen iets met jou.
Je vindt ze fijn, vervelend, je wordt onzeker, blij, boos, verdrietig, ze doen pijn of geven je iets kostbaars zoals liefde, vertrouwen, aandacht, intimiteit, veiligheid, inspiratie en/of verbondenheid.

 

 

De mate van jouw ontplooiing hangt af van het aanbod dat je in je leven hebt gekregen.
Als je tegenslag krijgt of dingen gaan niet zoals je wenst of je krijgt ruzie, bent boos, angstig of andere zaken,
dan ga je daarmee om zoals je dat geleerd hebt.
De handvaten die je op dat moment in huis hebt wend je aan om de problemen op te lossen.

Maar als blijkt dat dat niet afdoende is?  Of dat wat je in huis hebt niet volledig is of niet het juiste is?

Wat dan?


Dan stroomt het niet meer, je raakt geblokkeerd of je gaat vreselijk je best doen. Je wordt onzeker, je weet het niet meer.
Boosheid, frustratie en angst kunnen erbij komen. Je gaat in cirkeltjes draaien.
Je voelt dat er iets is maar je wilt of kunt er niet aan en de neiging is om het weg te stoppen.

Maar het punt is.... het terug komt. Linksom of rechtsom, je wordt er weer mee geconfronteerd.
Vaak op de meest vervelende of onhandige momenten.

In mijn vorige blog heb ik beschreven hoe een Time Out in Spanje in zijn werk gaat.
De basis van die begeleiding is de haptonomische visie. Dit wil ik je hieronder uitleggen.

De haptonomische visie 

Veel mensen kennen de term haptonomie* misschien wel maar weten toch niet precies wat het inhoudt.

In het kort: Haptonomie is de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven.

Haptotherapie is een therapeutische begeleidingsvorm die gebaseerd is op de haptonomie.
Ze houdt zich bezig met de ontwikkeling van het intermenselijk contact en hoe we deze beleven en ervaren

Bij haptotherapie of - coaching gaan we verder dan alleen praten over je problemen, angsten, pijnen of twijfels.
Je gaat "aan den lijve"ervaren wat je voelt in jezelf in de ontmoeting met de ander.

Wat gebeurt er tijdens de interactie met die ander? Wat voel je van die ander? Kun je je openstellen voor de ander of voel je blokkades?
Is er een wederzijdse betrokkenheid of empathie? Heb je het gevoel dat jezelf kunt zijn en blijven tijdens de ontmoeting?                                                         

Zoals je merkt speelt je leefwereld ( mensen in je directe omgeving) een belangrijke rol. 
Tijdens de begeleiding kunnen we samen gaan kijken wat zij voor jou kunnen betekenen, hoe zij jou kunnen ondersteunen. 

Het is dus eigenlijk een relationele therapie of coachingsvorm.
bouwen aan een betere relatie met jezelf én met anderen.

Hoe gaat he t in zn werk?

 

Gesprek

Uiteraard gaan we ook praten, daar zijn we mensen voor. Maar meer praten vanuit je gevoel dan over je gevoel.
Daarmee maak je een begin met in contact komen met je lichaam en wat voor gevoel je hebt tijdens het gesprek.

Samen gaan we kijken waar de knelpunten zitten, hoe ze zijn ontstaan en wat heb jij nodig om er iets aan te kunnen doen.
Het geeft vaak veel lucht als je begrijpt hoe het in elkaar zit, waar het vandaan komt etc.
 

Posities

Vervolgens gaan we verschillende posities innemen ten opzichte van elkaar. Ervaringsgerichte oefeningen. We gaan daarmee uitzoeken welke plek jij inneemt in relatie tot anderen. Hoe jij je presenteert aan de wereld om je heen. Welke reacties roept dat op? Wat ervaarje zelf?  En ook: wat je nodig hebt om een andere positie in te nemen?

 

 Aanraking

De aanraking wordt als belangrijkste middel ingezet en is bij uitstek manier om jezelf te evaren in relatie tot de ander.
Het geet het meest duidelijk terug hoe jij in je leven staat, wat je van jezelf voelt, wat je wenst en wat je mist in je leven.

Is het prettig, ontspannend, spannend? Kun en durf je dat ook aan te geven? Merk je veraderingen in je gevoel? Wordt je lichaam zwaarder, lichter? wordt je je meer bewust van je lichaam als geheel of van bepaalde onderdelen? wat doet je aanaking met je?

Aanraking kan, indien op maat aangeboden, voedend, bevestigend, fijn en troostend zijn.

 

Zo wordt je je bewust van je eigen ( mogelijk ook verborgen)patronen en krijg je inzicht in hoe jij met jezelf omgaat binnen je relaties.
Een leerproces van leren luisteren naar je gevoel, dit voor waar aan nemen en er naar handelen.

Belangrijk om te beseffen is dat het niet gaat over goed of fout, maar:

Wie ben jij, wat voor mens ben je, wat voor kwaliteiten heb je en waar loop je tegenaan in het leven? In je relaties met anderen?
en...wat heb je nodig om in beweging te komen tot een mogelijke verandering zodat je anders met jezelf en de ander om kan gaan?

  

 

Tijdens een Time Out in Spanje gaan we hier intensief mee bezig.
Een veranderingsproces op gang brengen waar je écht wat aan hebt.

Een kennismaking is uitermate belangrijk, daar het belangrijk is dat er een 'klik' is.

Met als doel:

 

Stil staan bij je gevoel, luisteren naar wat jij wilt in je leven. Voelen waar je grenzen liggen en waar je blij van wordt.
Je eigen patronen onderzoeken en onnodige ballast opruimen. Ver bredeing, verdieping en verbinding met je hart, soul en spirit.
Waardoor je meer en meer die mens wordt die je in wezen al bent.
Met meer (zelf) vertrouwen, levenskwaliteit en plezier. Met jezelf en met anderen.

 

Ben je bekend met de haptonomie en- therapie?
Zou je er meer van willen weten? 
Stuur dan geheel vrijblijvend een berichtje.

 

Hartegroet,

 

Anneke               


De lente....een mooi moment voor een innerlijke schoonmaak.

 

 * De termen haptonoom en haptotherapeut worden vaak door elkaar gebruikt. Er is echter een wezenlijk verschil. 
Een haptonoom heeft een opleiding gevolgd waarbij hij of zij de haptonomische inzichten gebruikt in zijn/ haar eigen vak als bv fysiotherapeut of arts. Een haptotherapeut een 4 jaar lange studie om therapeut ( haptotherapeut ) te worden. Een compleet nieuw vak.

 

 

 

 Regelmatig wordt mij gevraagd wat ik nu precies bedoel met een Time Out in Spanje.
 
Je kunt het zien als een vakantie bij ons op de finca, daarover zeg ik iets aan het einde van de blog
 
Maar eigenlijk.is het meer dan dat:
 Een persoonlijke begeleiding met mij als coach, therapeut, midden in de Spaanse natuur.
 
Stil staan bij je eigen gevoel, luisteren naar wat jij wilt in je leven! Voelen waar je grenzen liggen
en waar je blij van wordt, je eigen patronen onderzoeken en onnodige ballast opruimen.
 
Waardoor je meer en meer die persoon wordt die je in wezen bent. Met meer zelfvertrouwen,
kwaliteit van leven en plezier, met jezelf en met anderen.
 
De kracht van de Time out in Spanje is dat er tijd en ruimte is voor jou en jouw vraagstukken,
knelpunten en verlangens. Omdat we midden in de natuur zitten, zal ze met haar verscheidenheid
aan elementen ook een rol spelen.
 
Samen gaan we kijken waar je problemen of aandachtspunten liggen, maar vooral wat eronder
tevoorschijn komt.
Verdieping, verbinding met je hart, soul & spirit. maar ook hoe je je dierbaren kunt bereiken op de manier
zoals het voor jullie beiden past in gelijkwaardigheid.
 


De begeleiding tijdens een Time Out is gebaseerd op de haptonomsiche visie dat ieder mens zich wilt ontwikkelen
of ontplooien. Én de visie dat leven samenleven

Je bent voortdurend in interactie met anderen. Privé, op je werk, onderweg, op het schoolplein,
tijdens de boodschappen, op vakantie..
Juist binnen die wisselwerking tussen mensen onstaan gevoelens als blijheid,vreugde, verdriet, angst, pijn,
schaamte, schuld, liefde, ontroering en empathie.
En deze interrelationele emoties liggen vaak ten grondslag aan veel problemen, twijfels, wensen en hulpvragen.

In het kort: haptohtherapie houdt zich bezig met het intermenselijk contact en hoe we dat
beleven en ervaren. Wederzijds vertrouwen, grenzen stellen, balans tussen geven en ontvangen en emotionele
betrokkenheid zijn belangrijke onderwerpen.

Mijn volgende blog zal ik dieper ingaan op haptonomie en haptotherapie.
 

De Time out in Spanje

Praktisch:

Vooraf vindt er een kennismakings/intake gesprek plaats, waardoor we beide weten of
het klikt en of de vraag binnen het kader van een Time Out in Spanje.

Je boekt je reis zoals je dat wenst waarin verschillende mogelijkeden zijn.( gerust vragen!)

Eenmaal aangekomen ervaar je de rust en de stilte al. 

 Op deze magische plek kun je alles loslaten van thuis en je geheel focussen op je eigen ontwikkeling        

Je logeerplek staat voor je klaar en 's avonds kun je in alle rust genieten van je eerste maaltijd,het uitzicht op zee en de natuur.
En als de avond valt, kun je schitterende sterrenhemels zien. 

Voorbeeld all inclusive week*

Dag 1 aankomst en verkenning van de finca.
Dag 2,3,4,6,7 in de ochtend de begeleiding..

We kunnen buiten en binnen bezig zijn. We hebben de tijd ,maar om een tijdspanne aan te geven zijn we 2-3 uur per dag bezig.
Dat is echt voldoende. Meer wordt teveel.heb ik gemerkt.

Dan volgt een lekkere lunch* en 's middag heb je de tijd om alles te laten bezinken, te lezen, reflecteren, luieren,
te genieten van het prachtige uitizicht, de mooie omgeving  en eventueel te zwemmen,in zee of in ons zwembad.

Dag 5 is een vrije dag.( kan worden ingeruild)  Om even te resetten en niets geheel.anders te gaan doen.
Strand, wandelen, fietsen etc. Schilderen en tekenen behoren ook tot de mogelijkheden..

Dag 7 of 8 vertrek, afhankelijk van je vlucht.

Uiteraard kun je een kortere of langere reis boeken.

De volledige en liefdevolle verzorging is vanzelfsprekend! Je hoeft niks te doen waar je geen zin in hebt.


De aandacht is onverdeeld voor jezelf.     

Kortom een boost voor je eigenwaarde en een basis voor meer levenskwaliteit en betere relaties met
jezelf en je omgeving. Aan jou de keus of je deze intense verdiepingsreis naar jezelf wilt aangaan.  


Vragen of meer info?
                                                        

Na 2 maanden vindt een nagesprek plaats en zonodig een vervolg, bij mij of bij een van mijn collega's bij jou in de buurt
waar ik goed contact mee heb.

Een Time Out in Spanje kun je individueel doen of samen. ( vriend, vriendin, partner ..)

Stellen bij mij terecht om hun relatie van diverse kanten te onderzoeken en te verbeteren.
Daarbij geldt eigenlijk hetzelfde als ik al beschreven hebt.                                                             
Waarbij het zeer zinvol is om naast gezamenlijke sessies ook ieder indivuele ondersteuning te krijgen.

 

Heb je, hebben jullie interesse? ik nodig je/ jullie uit voor een gratis oriënterend gesprek, schrijf hier je bericht.
We kunnen dit gesprek Live voeren of via skype, wat je wilt.

16 februari of 30 maart ben ik persoonlijk beschikbaar. Skypegesprekken kunnen veel vaker en sneller geregeld worden.
Laat het me maar weten.

Ken je iemand in je omgeving die je je deze time out in Spanje graag gunt, deel dan alsjeblieft deze blog.
Graag zelfs, hoe meer mensen tevreden met zichzelf em met elkaar, hoe beter....

 

Wil je wel heel graag komen vakantie vieren op onze finca maargeen persoonlijke begeleiding,
dan ben je uiteraard ook van harte welkom. Dit zijn de tarieven

Jullie zijn van harte welkom

 

Hartegroet,
Anneke         

 

Schrijf hier je bericht

*  De all inclusive week is  gebasserd op een verblijf op onze finca. Logeer je ergens anders dan wordt
alleen de persoonlijke begeleiding bij ons gedaan.

 

2018 staat voor onze deur. Een moment om stil te staan bij het afgelopen jaar!
De natuur houdt zijn winterslaap en wacht tot de lente weer komt om te ontluiken.

Voor mij is de winterperiode een mooie tijd om naar binnen te keren en luisteren naar mijn hart en gevoel:

Doe ik datgene wat ik wil doen? ben ik blij met het leven wat ik nu leid? 
Heb ik voldoende tijd voor mijn dierbaren?
Heb ik rust en ruimte voor mijzelf en om de dingen te doen die ik wil doen?

En hoe is dat voor jou?

 

Hoe voel je je? Leef je het leven want je wenst? Heb je vertrouwen in jezelf en in je toekomst?

Of is het hollen, stress, druk, moe, veel aan je hoofd? Is er weinig tijd om stil te staan bij wat je nu werkelijk wenst of wilt het komende jaar? Heb je geen idee? Weet je niet waar je het zoeken moet? Geen tijd om ermee bezig te zijn?

Mogelijk heb je geen antwoorden maar knaagt er ergens wat? En is dat dan ook weer vervelend of eng en stop je dat weg? 

Ik heb indertijd, toen ik tegen bepaalde zaken aanliep, "gekozen" om het anders te doen. Door hulp te vragen, opleidingen te doen die verdieping gaven, me verder te ontwikkelen waardoor ik nu de persoon ben die ik graag ben.
En ook nog eens in de gelegenheid ben om anderen te ondersteunen in dit proces!

“Je kunt je leven alleen veranderen als je bereid bent te veranderen.
Durf oude patronen los te laten en ga ontdekken wat nieuwe inzichten je te bieden hebben”

 

Deze quote kwam ik tegen, de schrijver is voor mij onbekend, maar het raakt wel aan wat ik je toewens!

Wat heb ik te bieden?


Een prachtplek in Spanje, rust, ruimte, stilte, zon. Midden in de natuur. Een begeleiding op maat. Onverdeelde aandacht. Samen op pad om je inzicht te geven in je patronen en valkuilen, je te ondersteunen om bij je gevoel stil te staan en (weer) te voelen. Stapje voor stapje op weg naar de persoon die je bedoelt bent te zijn, te luisteren naar je innerlijke stem, dat voor waar aan te nemen en daar naar te handelen.

Het afgelopen jaar zijn er weer een aantal mensen geweest voor een Time Out in Spanje. Ze hebben de inzichten die ze in Spanje hebben opgedaan meegenomen naar huis en zijn er mee bezig geweest.

Door regelmatig skype contact en/of gesprekken en begeleidingen in Nederland heb ik ze kunnen volgen en ze zijn ronduit blij dat ze aan deze weg begonnen zijn. Hun ervaringen kun je lezen.

 

Heb je ook de wens om in 2018 op een andere manier in het leven te willen gaan staan? Gun jezelf dan een Time Out in Spanje.
Kijk een op de website of maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek in Nederland.
Of vraag de folder aan!

Agenda 1e kwartaal 2018

 

6-16 januari
15 -17 februari
29 maart – 3 april

In deze periodes ben ik in Nederland en is het mogelijk om een afspraak te maken,
voor kennismaken, follow up gesrkeen of haptotherapie begeleidingen.

Een Time Out week in Spanje kan op elk gewenst moment plaatsvinden. In het seizoen kun je op onze finca logeren. Buiten het seizoen of indien gewenst, kan dit op een locatie in de buurt.

Ik wens jullie, ook namens Jan Jaap, een mooie start van het nieuwe jaar en een ontspannen 2018

Hartegroet,

Anneke

 
 
      

 

 

De titel van dit blog is een variant op: "Het lichaam liegt nooit", een boek uit 1988 van Ted Troost, een van de bekendste haptotherapeuten van Nederland.


Het is waar..


Alles wat we hebben meegemaakt zit ergens in ons lijf verankerd waardoor we herinneringen, leuke of niet leuke weer kunnen doorvoelen of herbeleven. Vanaf je vroegste bestaan heb je herrineringen opgeslagen. Zoals je geboorte en eigenlijk ook al ervoor, of je in een couveuze lag, een veilige jeugd hebt gehad, ouders die te vertrouwen waren/ zijn, scheiding pesten op school, vriendjes/ vriendinnetjes, welke plek je in het gezin van herkomst hebt gehad, of je een buitenbeentje voelde en uiteraardtraumasiche ervaringen zoals mishandeling, zowel fysiek, seksueel als verbaal.

 

Het ligt allemaal opgeslagen in de gevoel. Soms diep weggestopt omdat het teveel was en misschien nog steeds is.

Deze onverwerkte, vaak onbewuste, pijnlijke gevoelservaringen uit het verleden kunnen je in het dagelijks leven soms flink dwars zitten.
Door je reacties op andere mensen, bepaalde beslissingen die je neemt, onverklaarbare angsten of buitensporige boosheid. Of.. je doet teveel je best om anderen het naar de zin te maken, werkt keihard om maar niet aan bepaalde leegten te hoeven denken. Er is dan onvoldoende balans in je leven, je zit vast of je bent moe, zo niet uitgeput.